PINHOLE HOUSE 2015
INTERN VERBOUWEN VAN EEN LOFT TE GENT

Een ruime verdieping van een voormalige textielopslagplaats was reeds ingericht als woning. Het zonlicht kan slechts via voor- of achtergevel komen, of via verschillende lichtstraten in het dak. Gezien alle lichtstraten aan vervanging toe waren, is een stap verder nagedacht over de inrichting van deze loft. Een patio als vervanging van de lichtstraat. Zo ontstaat een buitenruimte in het hart van de loft met toegang tot het dak. Een kleine ingreep met een maximaal resultaat. Dit kleine gaatje werkt als een camera obscura … net nu de opdrachtgever fotograaf is. pinhole house

Naast de bouwkundige ingreep zijn enkele kleine ruimtes heringericht. Steeds met gevoel voor detail en materialiteit, refererend naar het geheel. De ruwe gevelbekleding van de patiowand komt terug in de renovatie van de badkamer. De borstwering op het dak is specifiek vormgegeven, deze vorm wordt herhaald in het handdoekrek naast de douche. Een totaalconcept voor de kleine ingrepen.